Geamul termoizolant măreşte performanţa termică a unei ferestre PVC, aluminiu sau alu-lemn. Cel mai simplu pachet de geam termoizolator reduce cu peste 50% rata de transfer termic prin comparaţie cu geamurile monolitice tradiţionale. Prin adăugarea unor foi de sticlă termoizolante cu straturi acoperitoare color, reflective şi LowE se pot mări considerabil performanţele termice ale ferestrelor sau uşilor PVC, aluminiu sau alu-lemn cu geam termopan în funcţie de cerinţele de proiectare.

Geamul termoizolant este realizat din două sau mai multe foi de sticlă care formează camere ermetic închise în care se află aer sau gaz inert, unite prin baghete distantoare sigilate în două etape: cu butil şi poliuretan dublu-component.
Geam termoizolant

Prin utilizarea geamului termoizolant se pot obţine numeroase avantaje:


  • diminuarea costurilor de întreţinere (sisteme de încălzire, aer condiţionat)
  • eliminarea aproape integrală a zonelor reci din vecinătatea ferestrelor cu geam termopan
  • iarna: Termopanele au aport mare de lumina solară şi de căldură prin sistemul vitrat
  • vara: Geamul termopan oferă protecţie înaltă la pătrunderea căldurii din exterior spre interior


FereAstra Roger este echipată în standard cu geam termoizolant Low-E. Spaţiul dintre cele două foi de sticlă sunt separate printr-o baghetă metalică umplută cu silicagel (granule care au proprietatea de a absorbi umiditatea).

Grosimea foilor de sticlă în cazul tâmplăriei PVC cu geam termopan poate fi în mod obişnuit între 4 şi 6 mm. O grosime mai mare a foii de sticlă oferă o performanţă ridicată pentru termopane din punct de vedere termic şi fonic.

Indicatorii care trebuie luaţi în calcul în alegerea geamului termoizolant sunt:

  1. Coeficientul de Transfer Termic U (W/m2K) - fluxul de căldura ce traversează o suprafaţă de un mp, în condiţiile unei diferenţe de termperatura de un grad între interior şi exterior (în condiţiile unei temperaturi exterioare de 0ºC, o temperatură interioară de 20ºC şi o viteză a vântului de 4.4 m/s)
  2. Coeficientul de Transmisie Luminoasă T (%) - reprezintă procentul de lumina din spectrul vizibil transmis prin sticlă. Cu cât acest coeficient este mai mare cu atât sticla de geam termopan este mai performantă, permiţând unei cantităţi mari de lumină să o străbată, fapt ce implică reducerea cheltuielilor necesare cu iluminatul.
  3. Coeficientul de Reflexie Luminoasă R (%) - reprezintă procentul de lumină din spectrul vizibil reflectat de suprafaţa de sticlă de geam termopan. Cu cât acest coeficient este mai mare cu atât percepţia ochiului dincolo de sticlă este mai slabă. Sticla cu un coeficient ridicat de reflexie asigură intimitatea şi confidenţialitatea căminului dumneavoastră, evitând astfel dotarea cu rulouri şi jaluzele. Tehnologiile avansate au permis crearea de sticle termoizolante care să aibă o transmisie şi reflexie luminoasă bună precum şi un factor solar acceptabil. Se recomandă ca ferestrele PVC sau aluminiu cu geam termopan de la locuinţele / clădirile orientate spre sud să fie dotate cu sticlă cu factor solar mic, astfel reducându-se costul cu răcirea încăperii, precum şi decolorarea obiectelor din încăpere.
  4. Coeficientul de izolare fonică Rw (dB) - defineşte capacitatea tâmplăriei PVC sau aluminiu cu geam termopan de atenuare a zgomotelor. Cu cât acest coeficient este mai mare cu atât capacitatea de izolare fonică a termopanului este mai ridicată, fapt ce conferă locuinţei tale o poluare fonică redusă şi un confort sporit.
Sticla LowE – (emisivitate redusă) prezintă o peliculă magnetronica ce conţine mai multe straturi de oxizi metalici, metal, argint, sau aliaje care sunt aproape invizibile. Acest strat are proprietatea de a ridica substanţial proprietăţile termoizolante ale geamului, deoarece reflectă o mare parte a radiaţiei termice înapoi în încăpere, reducând pierderea de căldură prin sticlă.

Sticla Planitherm4S Evolution – (sticlă pentru cele 4 anotimpuri) datorită faptului că înglobează în ea calităţile unei sticle LowE şi ale unei sticle reflexive: pe timp de iarnă are un coeficient de izolaţie termică tot de 1.0 w/mpK, iar vara, spre deosebire de LowE are un factor solar situat între cel al unei sticle reflexive şi cel al unei sticle colorate în masă. Cu alte cuvinte, avantajul acestei sticle în comparaţie cu sticla LowE constă în faptul că pe timp de vara oferă o protecţie solară ridicată faţă de sticla LowE standard. Un alt avantaj faţă de sticla reflexivă standard este că are un factor de transmisie luminoasă mult mai bun.

Sticla Antiefractie Duplex este un tip de geam obţinut prin îmbinarea plană a două foi de sticlă cu un strat de răşină specială. Cel mai des utilizată este sticla de 6 mm formată din două sticle de 3 mm şi o folie de 0.38mm. În cazul spargerii acestui tip de geam, cioburile nu se desprind ceea ce duce la reducerea riscului de accidentare. Acest tip de sticlă duplex se recomandă pentru clădirile nonrezidentiale, unde suprafaţa vitrala este mare, conferindu-le acestora şi o izolare termică şi fonică îmbunătăţită.

Sticla reflexivă asigură intimitatea căminului tău, nepermiţând vizualizarea din exterior în interior pe timpul zilei. Sticla reflexivă se obţine prin aplicarea unei pelicule de oxizi metalici pe sticlă clară sau colorată în masă. Acest tip de sticlă se caracterizează printr-un factor de reflexie solară mare şi printr-un factor de transmisie luminoasă scăzut.

Sticla securizată are o rezistenţă de 3-4 ori mai mare la stresul mecanic şi termic decât sticla netratată. În caz de spargere, se descompune în bucăţi foarte mici anulând riscul unor accidentări.